odwiedzin: 00439
dzisiaj: 4
on-line: 1DPS KRASNYSTAW


Instytucjonalna piecza zastępcza.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm./ jednym z zadań własnych powiatu realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie jest zapewnienie miejsc dzieciom w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w ramach działań z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej. Instytucjonalna piecza zastępcza na terenie powiatu krasnostawskiego jest prowadzona w formie ośmiu placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, interwencyjnego oraz rodzinnego i przedstawia się następująco:

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Horyzont” ul. Mickiewicza 1/1
– placówka opiekuńczo -.wychowawcza zapewnia opiekę 14 wychowankom, w tym 10 miejsc typu socjalizacyjnego i 4 miejsca typu specjalistyczno – terapeutyczne.

http://domdzieckakrasnystaw.pl/

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Zaczarowany Ogród” ul. Mickiewicza 1/2
- placówka opiekuńczo - wychowawcza zapewnia opiekę 14 wychowankom, w tym 8 miejsc typu socjalizacyjnego i 6 miejsc typu interwencyjnego.

http://domdzieckakrasnystaw.pl/

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Tęczowa Arka” ul. Mickiewicza 1/3
– placówka opiekuńczo - wychowawcza zapewnia opiekę 14 wychowankom, w tym 10 miejsc typu socjalizacyjnego i 4 miejsca typu specjalistyczno – terapeutyczne.
http://domdzieckakrasnystaw.pl/

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Przy Świerkach” przy ul. Piłsudskiego 17
– placówka opiekuńczo - wychowawcza zapewnia opiekę 11 wychowankom, w tym 7 miejsc typu socjalizacyjnego i 4 miejsca typu interwencyjnego.

http://domdzieckakrasnystaw.pl/

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Krasnymstawie przy ul. Zamkowej 5A
– placówka zapewnia opiekę 20 wychowankom w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego.

http://placowkazamkowa.pl/

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Nasz Dom” w Tuligłowach
– placówka opiekuńczo - wychowawcza  typu socjalizacyjnego i interwencyjnego, prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP Prowincja Łódzka na zlecenie Powiatu Krasnostawskiego, zapewnia opiekę 30 wychowankom.

 http://www.tuliglowy.org/

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego Placówka Rodzinna
im. s. Longiny Trudzińskiej w Tuligłowach

– placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego, prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP Prowincja Łódzka na zlecenie Powiatu Krasnostawskiego, przeznaczona dla 8 wychowanków w różnym wieku w tym także dla małoletnich dziewcząt w ciąży oraz z dziećmi.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego Placówka Rodzinna
im. św. Józefa w Tuligłowach

– placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego, prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP Prowincja Łódzka na zlecenie Powiatu Krasnostawskiego, przeznaczona dla 8 wychowanków w różnym wieku w tym także dla małoletnich dziewcząt w ciąży oraz z dziećmi.

Obwieszczenia w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków  przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Krasnostawskiego.

Obwieszczenie o kosztach utrzymania w POW w 2016

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
/Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm./

Szczegółowe informacje
udzielane są w pokoju nr 11, tel. /82/ 576 72 97 wew.25