odwiedzin: 00440
dzisiaj: 5
on-line: 1DPS KRASNYSTAW

Program wyrównywania różnic między regionami III

Nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

   

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie informuje, że Powiat Krasnostawski został zaproszony do uczestnictwa w 2018r., w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”.

W ramach realizacji powyższego programu można składać wnioski dotyczące obszarów B,C,D,F i G

od 1 listopada 2017r. do 15 lutego 2018r.,

w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie, 

ul. Sobieskiego 3, pok.10. 

Natomiast wnioski dotyczące obszaru E programu od

1 listopada 2017r.  do 30 listopada 2018r. 

bezpośrednio do Oddziału PFRON w Lublinie ul. W. Kunickiego 59, 20-422 Lublin.

Warunkiem udziału w programie jest:

Ø  nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,

Ø  nieposiadanie zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,

Ø  nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec ZUS

Ø  nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego,

Ø  opinia społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych, dotycząca znaczenia inwestycji, której dotyczy projekt dla rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej w regionie.

 

Szczegółowe informacje o Programie zamieszczone są na stronie internetowej PFRON

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/

 

Informacji o programie udziela: Joanna Głąb tel. (082) 576 72 97 wew.29